Matične ćelije masnog tkiva i rast kose


Istraživanja su pokazala da signali iz matičnih ćelija u masnom sloju kože mogu da prouzrokuju rast nove kose. Na ovaj način, naučnici mogu da razviju nove tretmane za gubitak kose. Studija na miševima bi mogla da dovede do boljeg razumevanja i tretmana u lečenju ljudske ćelavosti.
Muškarci sa klasičnom muškom ćelavošću, imaju još uvek matične ćelije koje su potrebne za rast kose u korenu folikula i te ćelije su u mirovanju i ne mogu da podstaknu rast. Matičnim ćelijama u folikulu dlake potreban je signal iz kože za rast. Glavno pitanje je: odakle ti signali dolaze?
Naučnici su objavili da je potvrđeno četvorostruko povećanje prethodnica masnih ćelija u koži oko folikula kose, kada je počela da raste. Oni su proučavali miševe koji nisu mogli da proizvedu te masne ćelije. Ljudska kosa obično raste u ciklusima, ali kod defektnih miševa folikul ostaje zarobljen u fazi mirovanja unutar ciklusa. Naučnici su ubrizgali masne ćelije zdravih miševa u defektne miševe i nakon dve nedelje folikul kose počeo je da raste. Prethodnica masne ćelije proizvodi iz trombocita izvedeni faktor rasta 100 puta više od okolnih ćelija, što pokreće folikul na rast kose. Ubrizgavanje faktora rasta u kožu defektnih miševa uspelo je da pokrene rast kose. Naučnici će takođe morati da dokažu da je ćelijska signalizacija povezana sa ćelavošću kod ljudi isto kao kod miševa. Ukoliko je tako, otkriće bi moglo da pomogne u razvoju novih tretmana za gubitak kose.

Нема коментара:

Постави коментар