Presađivanje kose na zaliscima - Fotografije PRE i POSLE transplantacijeOpadanje kose problem je sa kojim se suočava veliki broj muškaraca i najčešće se početak gubitka kose vezuje za povlačenje zalizaka ili u takozvanoj „kruni”. Zalisci su danas sve učestaliji problem i prema nekom nepisanom pravilu javljaju u srednjem dobu života.

Još jedan primer uspešne transplantacije kose

 


Dugogodišnje iskustvo i rezultati naših pacijenata su ono što izdvaja nas od ostalih. Sa ponosom možemo da kažemo da je klinika u Beogradu koja primenjuje AHT metod transplantacije kose jedina u Srbiji i regionu koja je registrovala metodu transplantacije kose u Ministarstvu zdravlja i koja ima dozvolu da održava seminare, podučava druge doktore o transplantaciji kose.